OFERTA KANCELARII

Prowadzenie ksiąg handlowych:
- prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
- ewidencja VAT
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja wyposażenia
- przygotowywanie sprawozdań finansowych

Prowadzenie KPiR:
- ewidencja kosztów i przychodów
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja wyposażenia
- ewidencja VAT
- sporządzanie deklaracji podatkowych

Obsługa kadrowo - płacowa:
- prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
- przygotowanie listy płac
- przygotowanie deklaracji ZUS i PIT
- reprezentacja klienta przed ZUS

Poza tym:
- pomoc w rejestracji nowego podmiotu
- kompleksowe doradztwo księgowo-rachunkowe
- transakcje walutowe
- rozliczanie podatku akcyzowego (samochody)